Đồ gỗ trang trí

Showing posts with label phòng thờ. Show all posts
Showing posts with label phòng thờ. Show all posts

Cuốn thư gỗ gụ

Cuốn thư câu đối gỗ gụ Đức lưu quang      Còn 2 câu đối chưa được bố trí khoa học.Đồ gỗ thu liên hiện tại chưa được t...Đọc thêm

Tủ thờ gỗ hương

Tủ thờ ô đố gỗ hương Thông tin về sản phẩm tủ thờ ô đố: Kích thước: 197cm x 81 cm x 127cm Chất liệu gỗ hương. Hàng để mộc. Mọi ...Đọc thêm

Sập thờ gỗ gụ

Sập thờ gỗ gụ phun sơn PU Thông tin về sản phẩm Sâp thờ gỗ gụ sơn PU. Kích thước: 197 cm x 81 cm x 127cm Chất liệu gỗ gụ. Vận chuyển ...Đọc thêm

Hán gian thờ

Hán gian thờ gỗ gụ Kích thước dài rộng cao: 197 cm x 81 cm cao 127cm. Chất liệu gỗ: Gụ 100% Phun sơn màu hương. Mọi thông tin chi...Đọc thêm

Tam sơn gỗ hương

Tam sơn gỗ hương dùng để thờ cúng Tam sơn thường được sử dụng trong thời cúng tổ tiên. Vị trí đặt thường được đặt trên bàn thờ, tử thờ, ...Đọc thêm

Đèn thờ gỗ trắc

Đèn thờ gỗ trắc Phòng thờ đẹp khi đồ thờ đẹp. Và nó phần nào thể hiện được con người của chủ nhà. Thông tin sa...Đọc thêm
Powered by Blogger.