Đồ gỗ trang trí

Tủ thờ gỗ hương

Tủ thờ ô đố gỗ hương

Thông tin về sản phẩm tủ thờ ô đố:
Kích thước: 197cm x 81 cm x 127cm
Chất liệu gỗ hương.
Hàng để mộc.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ 0968 445 343.

Powered by Blogger.