Đồ gỗ trang trí

Tranh tứ quý tùng cúc trúc mai

Tranh tứ quý gỗ hương Lào

Thông tin tranh tứ quý gỗ hương:
Kích thước: 4 bức tranh Tùng cúc trúc mai.
120cm x 35cm
Chất liệu: gỗ hương Lào.
Mọi thông tin về giá vui lòng gọi 0968 445 343.
Trân trọng,
Powered by Blogger.