Đồ gỗ trang trí

Tranh tứ quý gỗ hương đục

Tranh tứ quý gỗ hương đục cảnh treo

Tranh tứ quý gỗ hương ta.
Kích thước 4 bức tranh: 4 bức có chiều dài 120cm rông 4cm đục sâu 5cm. khung 6cm.
100% gỗ hương ta, hương Lào.

Hiện tại bức tranh đồ gỗ trang trí này đang ở đồ gỗ thu liên đồng kỵ.
100% đồ gỗ thu liên đang để mộc. Tôn vinh người con người làm thật ăn thật 100% hàng chất lượng.
Mọi thông tin vui lòng gọi 0968 445 343 để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm.
Powered by Blogger.