Đồ gỗ trang trí

Bút gỗ sữa cao cấp

Bút gỗ sưa cao cấp Đồng Kỵ

Bút sưa có nắp đậy

Giá 350.000VNĐ
Bút sưa có nắp đậy như kiểu bút kim tinh ngày xưa thời 8X hay dùng.
Ngoài ra có loại bút sưa không nắp, các bạn xoáy tự động bật nên.

Bút sưa không nắp

Giá 250. 000VNĐ

 Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng gọi 0968 445 343 để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Hoặc có thể gọi 0989 537 219 nha mọi người.
Rất trân trọng được cung cấp cho mọi người sản phẩm chất lượng và giá hợp lý.
Trân trọng,Powered by Blogger.